مشخصات فنی

مشخصات سایت

زمین به صورت چمن کاری، به مساحت 0022 متر مربع دیوار کشی شده است. در داخل هر قطعه حداقل یک جای پارک برای خودرو در محوطه وجود دارد. پیاده رو، محل استراحت، محل بازی رو باز برای کودکان، زمین بازی بسکتبال و والیبال و استخر رو باز در محوطه موجود می باشد

مشخصات بنا

پذیرش، سالن اجتماعات در محل ورودی بنا، محل بازی کودکان) سرپوشیده(، سالن ورزشی میباشد و تمامی واحد ها دارای نورگیری و دید از سه جهت فضای باز را دارا می باشد. قسمت همکف پیلوت بوده و واحد مسکونی نمی باشد

مشخصات مسکن

4 عدد آسانسور، سیستم گرمایش مرکزی. اتاق ها و محل نشیمن واحد های مسکونی دارای سیستم اطفا حریق می باشد

مشخصات سایت

زمین به صورت چمن کاری، به مساحت 0022 متر مربع دیوار کشی شده است. در داخل هر قطعه حداقل یک جای پارک برای خودرو در محوطه وجود دارد. پیاده رو، محل استراحت، محل بازی رو باز برای کودکان، زمین بازی بسکتبال و والیبال و استخر رو باز در محوطه موجود می باشد

فعالیت داخل کوی

باز استخر، زمینه بسکتبال ، زمینه والیبال ، ، زمینه بازی کودک، درخت و گل کاملیا

مشخصات فنی ساخت و ساز

ساختمان مورد بازرسی، ، بررسی زمینه، مناصب مقررات زلزله آخرین

طرح پرداخت

یک واحد دو خوابه

 • پول نقد: 6.000 ₺
 • 30.01.2020 - 600 ₺
 • 30.02.2020 - 600 ₺
 • 30.03.2020 - 600 ₺
 • 30.04.2020 - 600 ₺
 • 30.05.2020 - 600 ₺

یک واحد سه خوابه

 • پول نقد : 10.000 ₺
 • 30.01.2020 - 1000 ₺
 • 30.02.2020 - 1000 ₺
 • 30.03.2020 - 1000 ₺
 • 30.04.2020 - 1000 ₺
 • 30.05.2020 - 1000 ₺

تصویر های گوککوله

به پرهزه شروع کنید


سوال-جواب

 • سوال اول

  چرا تعاوانی؟

 • سوال دوم

  بعد از عضویت ، در صورت تغییر شرایط در اینده می توانم عضویت را ترک کنم؟ ایا پول خودم را پس بگیرم؟

 • سوال سو

  خارج از عایدات می توانم پول واریز کنم ؟ آیا از آن منافع دارم

 • سوال چهارم

  عیدات ثابت خواهد ماند یا افزایش یافت؟

 • سوال پنچم

  در میان طبقه ها فرق مالیت خواهد شد؟ مسلاً ، شخص آ در قرعه طبقه ۰۲ مین را کشیده است و اگر شخص ب در قرعه طبقه ۷ مین را بکشد، فرق مالیت به میان می آید

 • سوال ششم

  گر تحویل مسکن برای گرفتن قباله پول کافی ندارم می توانم از وام بانکی استفاده کنم؟

إجابة

عامل اولین پشتیبانی ۷۱ درصد مالیات ارزش افزوده توسط از دولت انجام می شود.از طریق این ما می توانیم چیزی حدود ۰۰۳۳۳۳ لیر را با یک قیمت مناسب پرداخت کنیم،برای این که شرکت های مالیاتی با ماهانه ی ۰۳۳۳۳۳ لیر هر ۰۳۳ عضو انجام شود یعنی تشکیل شدن اتحاد نیروهای است

إجابة

عضوی که مایل به ترک عضویت است با یک درخواست از مدیریت باید سر بزند. حیت مدیریت در اولین جلسه در مورد این موضوع بحث می کند و تمام پولی را که تو سه ماه واریز کرده است، باز می گرداند.

إجابة

هر عضوای که می خواهد، پول اضافی می تواند واریز کند. از آن منافع این است که برای اینکه فرق تفه تُفهٔ اعمال شدهٔ هر سال، به بدهی باقی مانده اعمال خواهد شد، به مقداری که واریز کرد، فرق تفه تُفه اعمال نمی شود

إجابة

حق الزحمه تعاونی هر ساله با اکثریت آراء اعضا در مجمع عمومی افزایش می یابد که قانونی است. میزان افزایش به اعضا بستگی دارد. اما آنچه معقول است متوسط افزایش نرخ تف-توف است. علاوه بر این ، این به نفع اعضا است زیرا هر بدهی که پرداخت می شود از هزینه آپارتمان کسر می شود

إجابة

شخص آ که طبقه ۰۲ مین را کشیده است، به شخص ب که طبقه ا مین را کشیده است، فرق خواهد داد. این را در حساب مالیت کئوپراتیف تنظیم خواهد کرد. مسلاً شخص آ ۰۳۳۳ لیر ترک فرق می دهد، مالیت آپارتمات 280.000+500=285.000-500 لیر ترک می شود، شخص ب برای اینکه فرق می گرد، مالیت آپارتمان 280.500-285.000 لیر ترک افزایش خواهد کرد. این تفاوتها یک گروه مختصصی که از مهندسان ماشین، مهندس شرکت و معمار تشکیل می یابد، تعیین خواهد کرد

إجابة

5 از بانکی هستند که مناسب -01- خانه هایی که به اتمام رسیده کلید هایشان آماده خواهد شد . و اعضایی که مایل به استفاده ی وام 5 ترین نرخ بهره را از پیشنهاد های دریافت شده توسط بسیاری از بانکهای تعاونی تعیین کرده اند. نرخ بهره وام برای یک آپارتمان برابر با نرخ سود وام برای آپارتمان نخواهد بود